Cape Town Branch For Sale

Ultimate Package Spice  Crown National

Are you a Butchery owner that would like to raise your income?
If yes, we have the answer for you. Our Southern rights are for sale for only R300 000.00
What does it entail?

We offer SETA accredited training on a monthly basis. Once a month we train 15-20 students in our training facility. Students pay R6980.00 for 2 + weeks of training in the cutting of large and small carcasses, the processing thereof and of course the overall bandsaw safety and competency.

More and more institutions require bandsaw safety and it is likely to become compulsory that anyone working with dangerous equipment, must have proof of training.

We’ve done business with major institutions including Correctional services which is one of our main clients.

Who provides the training?

All income you earn is for your own pocket and no royalties are payable, we undertake that our Assessor will present the training for you, until you have also registered as an Assessor.
You will only be responsible for his accommodation, meals, airfare and salary. The income has minimal expenses. We provide all administration, paperwork, textbooks and workbooks
on CD for you and you will be responsible for all necessary paperwork, textbooks and workbooks per course at your cost.

For more information you are welcome to contact us at: 012-330 3652 / 083 676 2081 / info@butcherschool.co.za
 
Is u ‘n Slaghuis eienaar wat graag u inkomste wil verhoog? Indien wel het ons dalk vir u die oplossing. Ons Vrystaat en Wes-Kaapse regte alleen is nou te koop vir slegs R300 000.00.
Wat behels dit?

Ons bied slaghuis opleiding wat SETA geakrediteer is aan op maandelikse basis. Eenmaal per maand lei ons nuwe studente op in ons opleidings slaghuis. Studente betaal R6980.00 vir + 2 weke se opleiding in die opsny van groot en klein karkasse, die verwerking daarvan en natuurlik die algehele veiligheid en bandsaag bevoegdheid.

Al hoe meer instansies vereis dat bandsaag veiligheid in slaghuise verpligtend word en dat enigeen wat met gevaarlike toerusting werk, bewys van opleiding kan toon.

Ons het al baie groot instansies opgelei waaronder Korrektiewe dienste een van ons vernaamste kliente is.

Wie bied die opleiding aan?

Alle inkomste wat u verdien is vir u eie sak, ons onderneem egter om ons Assessor vir u te stuur. U sal slegs verantwoordelik wees vir sy verblyf, etes, vliegkaartjie en salaris.

Die inkomste wat u verdien het minimale uitgawes. Ons gee alle administrasie, papierwerk, handboeke en werkboeke vir u op CD en sal u verantwoordelik wees om alle nodige papierwerk, handboeke en werkboeke per kursus te druk op u onkoste.

Indien u meer inligting benodig, is u welkom om ons te skakel by: 012-330 3652 / 083 676 2081 / info@butcherschool.co.za