Booking Form Pretoria Branch

IF YOU WANT TO REGISTER PLEASE FAX OR SEND YOUR FORM ONLINE, TOGETHER WITH YOUR DEPOSIT SLIP OF R3 500 A.S.A.P.

THE DIFFERENCE MUST BE PAID 7 DAYS BEFORE THE COURSE STARTS.

INDIEN U WIL REGISTREER FAKS U VORM ASOOK ‘n AFSKRIF VAN U ID EN DEPOSITO STROKIE VAN R3 500 DADELIK OM U PLEK TE VERSEKER.

DIE VERSKIL MOET TEN MINSTE 7 DAE VOOR DIE KURSUS BEGIN BETAAL WORD.

NO refunds will be made on cancellation of registration and only a credit will be allocated to your ID.

GEEN terugbetalings sal gemaak word op enige kansellasies of registrasies nie, slegs ‘n krediet sal oorgedra word op u ID nommer.

We do not accept any CHEQUE payments two weeks before start of course as funds need to be cleared before registration is finalized.

Ons aanvaar GEEN tjekbetalings twee weke voor kursus begin nie aangesien tjeks eers deur die bank losgemaak moet word.

SA Butchery Training School, its employees, landlord or any other person employed accepts no liability or responsibility in the event of interruption of electricity, water or sanitary services due to any cause whatsoever. SA Butchery Training School will not be held responsible for any load shedding by Eskom or incase of acts of nature.

SA Butchery Training School, sy werknemers, die gebou eienaar of enige persoon deur ons in diens geneem aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige krag onderbrekings van elektrisiteit, water of sanitere dienste deur enige oorsaak ookal. SA Butchery Training School sal nie verantwoordelik gehou word vir enige onderbrekings van krag deur Eskom of veroorsaak deur enige natuurramp.

PERSONAL DETAILS / PERSOONLIKE BESONDERHEDE

  BANKING DETAILS:
  BANK: ABSA
  ACCOUNT NAME: SA BUTCHERY TRAINING SCHOOL
  ACCOUNT NUMBER: 408 215 9059
  BRANCH CODE: 632 005
  REFERENCE NO: Use initials and surname

  IF YOU WANT TO REGISTER PLEASE FAX YOUR DEPOSIT SLIP OF COURSE FEES AND THIS APPLICATION FORM TO ENSURE THAT YOUR PLACE IS BOOKED.

  INDIEN U WIL REGISTREER FAKS ASB U DEPOSITO STROKIE VAN DIE KURSUS FOOI EN AANSOEKVORM DADELIK OM U PLEK TE VERSEKER.

  VERY IMPORTANT : PLEASE FAX THE COMPLETED FORM BACK IMMEDIATELY!