Booking Form Pretoria Branch

IF YOU WANT TO REGISTER, FILL THE BELOW APPLICATION AND MAKE FULL PAYMENT EITHER ONLINE WITH YOCO OR EFT

USING YOUR FULL INITIAL AND SURNAME.

ALL ONLINE COURSES MUST BE COMPLETED IN 21 DAYS.

INDIEN U WIL REGISTREER, VUL DIE ONDERSTAANDE AANSOEKVORM IN EN MAAK BETALING, AANLYN MET YOCO, OF EFT.

GEBRUIK VOLLE VOORNAAM EN VAN AS VERWYSING MET EFT BETALING.

PAY WITH CREDIT OR DEBIT CARD GAUTENG ONLY GAUTENG ONLY

NO refunds will be made on cancellation of registration and only a credit will be allocated to your ID.

GEEN terugbetalings sal gemaak word op enige kansellasies of registrasies nie, slegs ‘n krediet sal oorgedra word op u ID nommer.

We do not accept any CHEQUE payments two weeks before start of course as funds need to be cleared before registration is finalized.

Ons aanvaar GEEN tjekbetalings twee weke voor kursus begin nie aangesien tjeks eers deur die bank losgemaak moet word.

SA Butchery Training School, its employees, landlord or any other person employed accepts no liability or responsibility in the event of interruption of electricity, water or sanitary services due to any cause whatsoever. SA Butchery Training School will not be held responsible for any load shedding by Eskom or incase of acts of nature.

SA Butchery Training School, sy werknemers, die gebou eienaar of enige persoon deur ons in diens geneem aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige krag onderbrekings van elektrisiteit, water of sanitere dienste deur enige oorsaak ookal. SA Butchery Training School sal nie verantwoordelik gehou word vir enige onderbrekings van krag deur Eskom of veroorsaak deur enige natuurramp.

PERSONAL DETAILS / PERSOONLIKE BESONDERHEDE

  Enquiry | Booking: Type

  Course Name: Type

  Read Terms and Conditions:

  BANKING DETAILS:
  BANK: ABSA
  ACCOUNT NAME: SA BUTCHERY TRAINING SCHOOL
  ACCOUNT NUMBER: 408 215 9059
  BRANCH CODE: 632 005
  REFERENCE NO: Use initials and surname

  PAY WITH DEBIT OR CREDIT CARD GAUTENG ONLY
  GAUTENG ONLY

  IF YOU WANT TO REGISTER PLEASE EMAIL YOUR DEPOSIT SLIP OF COURSE FEES AND THIS APPLICATION FORM TO ENSURE THAT YOUR PLACE IS BOOKED.

  INDIEN U WIL REGISTREER EPOS ASB U DEPOSITO STROKIE VAN DIE KURSUS FOOI EN AANSOEKVORM DADELIK OM U PLEK TE VERSEKER.

  VERY IMPORTANT : PLEASE EMAIL THE COMPLETED FORM BACK IMMEDIATELY!